Skip to content

Warmtepompen zullen in de toekomst meer en meer de traditionele verwarmingsketels vervangen. Ze onttrekken hun energie uit de omgeving en warmen daarmee uw woning op. Warmtepompen zijn ook zeer interessant voor het verwarmen van uw zwembad.

Techniek
Energiezuinig alternatief voor de traditionele verwarmingssystemen.
Onttrekt warmte uit de aarde, water of lucht. Die warmte wordt op hogere temperatuur gepompt en via de centrale verwarmingsinstallatie in de woning gebracht .
De warmtepomp kan ook gebruikt worden om te koelen als het een omkeerbaar toestel betreft. Grond, water of lucht als warmtebron. De keuze van de warmtebron is bepalend voor het type van warmtepomp en het rendement.
Welk systeem het meest interessant is, hangt onder meer af van de natuurlijke omgeving De meest gebruikte warmtepompen halen de warmte uit de grond. Hierbij onderscheidt men twee types: het open systeem en het gesloten systeem.

Open systemen

warmtepomp-opensysteemGebruikt grondwater van een boorput als warmtebron
Het gebruikte water wordt geloosd in een tweede boorput, vijver, rivier of beek Zorg er steeds voor dat het gebruikte grondwater in dezelfde waterlaag terug gevoerd wordt als deze waar men het grondwater heeft aan ontrokken

 

 

 

Gesloten systemen

warmtepomp-geslotensysteemHet oppompen van grondwater is niet nodig
De koelvloeistof circuleert door een bodemwarmtewisselaar
Horizontale buizen worden op een diepte van minstens 1,5 tot 2 meter diep gelegd
Meestal is een grote grondoppervlakte nodig
Als je niet over genoeg grondoppervlakte beschikt, kan er ook met verticale bodemwarmtewisselaars gewerkt worden
Voor een correcte dimensionering van de bodemwarmtewisselaars is een studie vereist van een specialist

 

Lucht als warmtebron

warmtepomp-luchtsysteem

Ten slotte is ook de lucht een potentiële warmtebron
Dit systeem heeft minder extra kosten dan de twee vorige
Het systeem is ook geschikt om de woning te koelen
Nadeel is dat de rendement van de warmtepomp niet zo hoog is dan bij geothermische warmtepompen
De warmtepomp zal het slechtst presteren bij lage buitentemperaturen

 

 

 

Uitzonderlijk laag verbruik

Omdat de warmte zonder toevoeging van energie van
hoog naar laag stroomt (flesje bier) bereikt een warmtepomp een gemiddeld rendement van 3 of meer. Dit betekent dat je dus slechts 1/3 van de warmte moet aankopen (onder de vorm van elektriciteit) en dat je 2/3 gratis krijgt uit de natuur ! Of nog anders gezegd: voor elke euro elektriciteit die je in een warmtepomp stopt krijg je 3 euro warmte eruit.
Je bent dus ook nog maar voor 1/3 afhankelijk van je energieleverancier. De hoeveelheid energie die je moet kopen om 100% warmte te produceren is in vergelijking met andere systemen:

normale gasketel: 108 %
condenserende gasketel: 93 %
moderne stookolieketel: 108 %
elektrische verwarming: 100 %
warmtepomp: 25 tot 35 %

Back To Top