Skip to content

ellektraNieuwbouw en verbouw van uw woning of bedrijfspand, Prins-van der Meer maakt voor u de juiste elektra-installatie inclusief CAI, telefonie, data, alarm, brandmeld en noodverlichting. Een elektra-installatie is een zeer belangrijk comfort middel in uw woning. In de meeste woningen staat veel elektrische apparatuur, de meterkast moet daar dan wel aan voldoen om het juiste vermogen te kunnen verwerken. Heeft u vragen of problemen? Vraag vrijblijvend om advies of een offerte voor uw installatie.

Aardlekbeveiliging
Een moderne elektrische installatie is voorzien van een of meerdere aardlekschakelaars of aardlekautomaten. Een aardlekschakelaar beveiligd in de regel een aantal groepen tegelijk, deze registreert of niet ergens in een van deze groepen stroom weg “lekt”naar de aarde. Is er sprake van stroomverlies dan schakelt de aardlekschakelaar direct uit. indien u constateert dat de aardlekschakelaar op de stand 0 staat gaat u als volgt te werk:

  • Stel vast welk deel van uw installatie niet werkt.
  • Trek alle stekkers in betreffende gedeelte uit de wandcontactozen.
  • Probeer vervolgens de aardlekautomaat weer op de stand 1 te zetten.
  • Indien dit lukt en u weer stroom op de betreffende groep heeft, is dus vastgesteld dat de storing is veroorzaakt door een van deze toestellen.
  • Indien de aardlekautomaat toch weer uitschakeld blijkt de storing dus in de vaste installatie op te treden.
  • Laat de installatie of de gestoorde toestellen testen door Prins-van Meer.

* TIP; Op de aardlekschakelaar en aardlekautomaat zit een knopje waarmee u, als test, een stroomlek simuleert. Voer deze controle eens per half jaar uit, Indien u constateert dat de aardlekschakelaar of automaat hier niet op reageert, waarschuw dan Prins-van Meer, zij zullen de betreffende aardlekbeveiliging doormeten en indien nodig vervangen, zodat uw veiligheid gewaarborgd is.

Indien u bovenstaande test uitvoert, houd u er dan rekening mee dat de spanning van de betreffende groepen wordt uitgeschakeld, sluit dus eerst uw computer uit en eventuele andere apparaten die door het opnieuw inschakelen een gevaar kunnen opleveren. Indien u deze test uitvoert, zullen alle op die groepen aangesloten elektrische klokken, videorecorders en andere apparatuur mogelijk hun geprogrammeerde tijd verliezen. Voer de test dan ook bij voorkeur uit bij de overgang zomer/wintertijd dan moet u immers toch alles opnieuw programmeren. Omweer en aardlekschakelaars.

Komt u tijdens of na een onweersbui plotseling zonder licht te zitten, kan dit veroorzaakt zijn door het uitschakelen van één of meerdere aardlekschakelaars. Meestal is dit het gevolg van blikseminslag in de naaste omgeving, de aardlekschakelaar staat dan in stand 0. Kijkt u dan eerst zelf of u de storing kunt verhelpen door deze schakelaar weer in stand 1 te zetten. Blijkt het daar niet aan te liggen raadpleeg dan Prins-van Meer. Als gevolg van bliksem inslag kunnen uw kostbare geluids-, video- en/of computer- installatie onherstelbare schade oplopen. Voorkomen is hier beter dan genezen. Met een overspanningsbeveiliging kunt u , uw apparatuur tegen een dergelijke catastrofe beschermen.

* TIP, Bedenk dat deze situatie ook tijdens uw vakantie voor kan komen. Met alle gevolgen van Dien, maak een afspraak met degene die op uw huis let tijdens uw afwezigheid om, vooral na een onweersbui, de aardlekschakelaar [s] te controleren.

Back To Top