Skip to content

servive-en-onderhoudPrins-van der Meer service en onderhoud voor verwarminginstallaties, koelinstallaties en horeca-apparatuur onderscheid zich in de markt door kwaliteit en door zich te richten op de specifieke wens van de klant.
Voordelen van goed onderhoud zijn een langere levensduur voor technische installaties, betrouwbaardere en veiligere werking en minder storingen en reparaties.

Service
Hoe goed technische installaties ook ontworpen, gebouwd of geïnstalleerd zijn een storing kan nooit uitgesloten worden. Prins-van der Meer is dag en nacht bereikbaar op het storing en service nummer 0514-681654. Wij zullen uw storing direct behandelen en de urgentie daarvan in overleg met u bespreken en daaropvolgend een afspraak plannen om uw probleem zo snel mogelijk vakkundig te verhelpen.

Onderhoud
Goed onderhoud garandeert een optimale werking van een installatie, minimaliseert de kans op onverwachte storingen en zorgt voor een langere levensduur. Daarnaast biedt een onderhoudsprogramma een unieke mogelijkheid om een installatie aan te passen aan veranderingen in een productieproces, besparende ontwikkelingen in de toegepaste techniek en veranderende regelgeving. Onderhoud kan preventief of correctief van karakter zijn en heeft, afhankelijk van het soort installatie, verschillende zwaartepunten.

Algemeen onderhoud;
Algemeen onderhoud richt zich op het controleren, reinigen, repareren en vervangen van die onderdelen, die essentieel zijn voor het functioneren van de installatie.

Koeltechnisch onderhoud;
Bij onderhoud aan koelinstallaties wordt speciaal aandacht gegeven aan de koeldichtheid van het systeem. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens BRL-100 eisen, waaronder uitvoerige rapportage en het bijhouden van het CFK logboek. De wetgeving verplicht dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door BRL-100 gecertificeerde bedrijven. Prins-van der Meer is in het bezit van deze certificering.

Regeltechnisch onderhoud;
Bij regeltechnisch onderhoud worden alle functies van regel-, bediening- en beveiligingsystemen gecontroleerd en bijgesteld, waaronder ook de filterbewaking. Daarnaast wordt, bijvoorbeeld, de gas- en luchtdruk gecontroleerd en geijkt, worden motorstromen genoteerd en vlambewaking en branderautomaten getest.

Onderhoud aan verwarmingsinstallaties.
Onderhoud aan verwarmingsinstallaties richt zich op het controleren van rookgasafvoerkanaal, gasklep, ventilator, branderbed, ontsteking, thermostaat, warmtewisselaar en bediening. Daarnaast wordt gelet op gaslekkage, branderdruk en worden uitblaaslouvres opnieuw ingesteld.

Back To Top