Skip to content

 

Prins – van der Meer kan ook NEN 2484 en NEN 2718 voor u keuren.
Vanaf januari 2010 mogen wij ook uw klimmateriaal zoals ladders, trappen en steigers keuren. De wet verplicht dat uw klimmateriaal veilig moet zijn zodat uw werknemers hun werk veilig kunnen doen. En tegenover uw klanten, personeel en voor u zelf is het een geruststellende gedachte dat u met uw bedrijf de normen en wetten naleeft. Prins – van der Meer kan u op dat gebied prima van dienst zijn. Verderop kunt u meer informatie vinden over het keuren van ladders, trappen en rolsteigers.

altrex-taurus-dubbelLadders en Trappen NEN 2484
De NEN 2484 – Ladders en trappen eist een jaarlijkse controle van ladders en trappen. Draagbaar klimmateriaal moet geïnspecteerd worden op zaken als vervorming en slijtage. Ook wat klimmaterialen betreft stelt de Arbowet werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers. Ladders en trappen moeten voldoen aan het wettelijk besluit ‘Draagbaar klimmateriaal’. De normen hiervoor zijn neergelegd in NEN 2428. Een ladder- en trappeninspectie wordt ieder jaar gedaan om zodoende de eigenaar/gebruiker in staat te stellen aan te tonen dat hij draagbaar klimmateriaal periodiek heeft laten keuren. Alles is van groot belang bij aansprakelijkheidsstelling. Ook toont de eigenaar/gebruiker hiermee aan te beschikken over goed klimmateriaal dat economisch en veilig inzetbaar is.

Doel van de inspectie
Het doel van regelmatige inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren. Het is wenselijk van deze inspecties checklisten en/of meetprotocollen bij te houden. De middelen dienen na inspectie voorzien te worden van een sticker waarop de datum van de inspectie en volgende inspectie worden vermeld, tezamen met de paraaf van de inspecteur die de inspectie heeft uitgevoerd.

Rolsteigers NEN 2718
altrex-rolsteiger-keuringDe NEN 2718 – Rolsteigers eist een jaarlijkse inspectie van de rolsteigers. Door goed en terdege onderhoud van het materiaal wordt de levensduur verlengd en de risico’s voor de gebruiker tot een minimum verkleind. De norm geeft duidelijk richtlijnen met betrekking tot de ontwerpeisen. Bij de inspectie van rolsteigers gaat het daarbij hoofdzakelijk om het economisch besef dat door goed en terdege onderhoud van het materiaal de levensduur verlengd kan worden. Hierbij geldt de stelling, dat goed gereedschap het halve werk is.
Door middel van de periodieke keuringen worden de risico’s verkleind dat de rolsteigers incompleet zijn, niet volgens de normen voldoen, of kapot en beschadigd zijn. Daardoor kunnen zij niet maximaal ingezet worden of zelfs door de Arbeidsinspectie worden afgekeurd. De veiligheid van de gebruikers en de aansprakelijkheid hiervoor van de werkgever/opdrachtgever/eigenaar.

Doel van de inspectie
Het doel van regelmatige inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren. Het is wenselijk van deze inspecties checklisten en/of meetprotocollen bij te houden. De middelen dienen na inspectie voorzien te worden van een sticker waarop de datum van de inspectie en volgende inspectie worden vermeld, tezamen met de paraaf van de inspecteur die de inspectie heeft uitgevoerd.

Back To Top