Skip to content

bierkelderSinds 2001 gelden nieuwe, aangescherpte regels voor de opslag van en het werken met koolzuurgas (kooldioxide CO2) in kelders, koelcellen of andere opslagruimten. De Arbeidsinspectie ziet nu strikt toe op naleving van de nieuwe beleidsregels. Mocht uw horecabedrijf nog niet aan de nieuwe richtlijnen voldoen dan rikeert u hoge boetes. Aanleiding voor deze regelgeving is dat de Arbeidsinspectie met enige regelmaat op slecht geventileerde opslagruimtes stuit van koolzuur die deel uitmaken van frisdrank of tapinstallaties.

De regelgeving geldt voor betreedbare opslagruimtes waar zich 3,0 kilgram of meer koolzuurgas wordt opgeslagen. 

Dit geldt in de volgende situaties:

 • In ruimtes kleiner dan 100m3: zodra de lucht minder dan viermaal per uur wordt ververst
 • In ruimtes groter dan 100 m3: zodra de lucht minder dan tweemaal per uur wordt ververst
 • Wanneer in de ruimte geen afzuiging plaatsvindt op circa 25 cm boven het laagste punt

De koolzuurdetector moet voldoen aan de volgende wettelijke eisen:

 • Het apparaat moet voorzien zijn van een CE-markering waarmee kan worden aangetoond dat het voldoet aan de Europese veiligheidseisen
 • Het moet een ‘vooralarm’ geven bij 1,5 volume % CO2
 • Het moet een ‘hoofdalarm’ geven bij 3,0 volume % CO2

Algemene aandachtspunten voor bij het omgaan met koolzuurcilinders:

 • Koolzuurgas is verstikkend in hoge concentraties. Adem het gas niet in.
 • Plaats een lekkende cilinder buiten
 • Gebruik cilinders bij voorkeur staand en in een geventileerde ruimte
 • Sluit cilinders niet aan zonder een reduceerventiel.
 • Sluit de afsluiter na gebruik af.
 • Stel cilinders niet bloot aan warmtebronnen.
 • Ga niet zelf repareren, maar schakel deskundigen in.

Prins-van der Meer kan diverse koolzuurdetectiesystemen leveren voor vragen neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Back To Top