Skip to content

Periodieke Keuring Handgereedschap volgens Prins-van der Meer NEN 3140 Keuringen
Volgens de ARBO is een werkgever verplicht om zijn medewerkers met deugdelijke elektrische gereedschappen te laten werken. Wanneer er zich onverwijld een bedrijfsongeval voordoet, dan zal de arbeidsinspectie onder andere kijken of het elektrische gereedschap is gekeurd volgens de NEN 3140. Dit is de Nederlandse norm waarin de elektrische veiligheid van machines wordt geregeld.

Prins- van der Meer NEN 3140 Keuringen
Wij keuren en certificeren al uw elektrische gereedschap volgens de normen van de NEN 3140 (De DIN VDE 0701 is de Duitse variant van de NEN 3140 norm).

Wanneer uw machines volgens deze norm zijn gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. Uw goedgekeurde machine wordt voorzien van een sticker met de tekst “Goedgekeurd volgens de NEN 3140”. Tevens krijgt u een geprint certificaat met alle relevante gegevens over de machine en de testresultaten en de vervaldatum van de keuring. Verder worden uw machines opgenomen in ons Periodiek Keuringssysteem Machine (PKM). Dit zorgt er voor dat u ruim van te voren een bericht van ons krijgt wanneer uw machines weer moeten worden gekeurd.

De aangeleverde machines moeten voorzien zijn/worden van een uniek en goed leesbaar indentificatienummer (PKM-nummer), welke op het certificaat terug te vinden is. Meestal wordt dit in de machine gegraveerd. Wij kunnen gebruik maken van de door u gehanteerde en zelf aangebrachte identificatienummers, indien deze niet aanwezig zijn, kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Met een keuringscertificaat kunt u aantonen dat uw machines veilig zijn, en dit bespaart u een hoop ellende met de ARBO-diensten en verzekeringsmaatschappijen.

Indien tijdens de keuring blijkt dat een machine niet (meer) voldoet aan de veiligheidseisen, kunnen kleine reparaties in overleg meteen worden uitgevoerd. De herkeuring hierna is gratis. Voordeel hiervan is dat wij niet opnieuw een afspraak hoeven te maken voor een extra keuring. Dit bespaart u veel kosten en tijd. Wij maken graag een afspraak met u, om al uw elektrische gereedschap tot 1000 volt volgens NEN 3140 te keuren en certificeren.

De Keuring
Wat houdt een keuring volgens NEN 3140 in?
Er wordt puur gekeken naar de elektrische veiligheid van de machine en niet naar de technische staat van de machine. Bij wijze van spreken kan een niet-werkende machine worden goedgekeurd op basis van de veiligheidscriteria uit de NEN 3140. Het zegt ook niets over de hoedanigheid van de machine na de keuring. Bij wijze van spreken kan een goedgekeurde machine een uur later van de steiger vallen waardoor het huis is beschadigd en de elektrische delen bloot komen te liggen. Volgens de NEN 3140 wordt de machine dan afgekeurd, maar volgens ons PKM is de machine pas over een jaar aan de beurt voor weer een keuring. De werkgever is formeel ook ingedekt, want hij heeft getracht zijn medewerkers te voorzien van deugdelijke gereedschappen.

De veiligheidscriteria voor de keuring bestaan uit twee onderdelen:

 • Visuele inspectie
 • Beproeving

Visuele inspectie
Voor zowel randaarde (SK I) als voor dubbel geïsoleerde (SK II) machines gelden dezelfde criteria met betrekking tot de visuele controle. De machines worden op de volgende punten beoordeeld:

 • De mechanische toestand, inclusief de aanwezigheid van vocht en vuil
 • Geen onderbreking in de beschermingsleiding en aardleidingen (voor zover dat te zien is)
 • Aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen zijn niet beschadigd of ondeugdelijk gerepareerd
 • Materiaal wordt toegepast overeenkomstig het ontwerp
 • Gebruikte contactstoppen en koppelcontacten zijn niet beschadigd
 • De invoeren van de leidingen zijn goed gemonteerd inclusief de trekontlasting
 • Hulpmiddelen, bedieningsorganen, schakelaars en relais zijn in goede staat
 • Beveiligingstoestellen zijn correct afgesteld, juist gekozen en worden periodiek gecontroleerd volgens aanwijzingen van de fabrikant

Beproeving
De beproeving gebeurt via een speciaal meetinstrument dat de meetresultaten van iedere machine registreert en opslaat. Deze worden later uitgelezen door een computer. Hierna wordt er per machine een testcertificaat geprint. Ook worden eventuele reparaties per machine in de computer in een soort van logboek opgeslagen. In geval van calamiteiten is dit logboek op te vragen zodat nagegaan kan worden wat er in de loop der tijd met de machine is gebeurt. De volgende metingen of beproevingen vinden plaats op en aan het elektrische materiaal in dien van toepassing: Isolatieweerstand, Reële lekstroom, Vervangende lekstroom en Functietest.

In onderstaande tabel staan de grenswaarden vermeld waarbinnen de meting aan een machine moet blijven.

Meetwaarden  NEN 3140 Randaarde SK I Dubbel Geïsoleerd SK II
Isolatieweerstand (Riso)
gemeten met 500 Volt nominale spanning
> 0.5 Mega Ohm > 2.0 Mega Ohm
Spanningsweerstand (Uiso) > 500 Volt > 500 Volt
Vervangende lekstroom (Iea) < 7 mili Ampère<15.0 mili Ampère
(bij apparaten met een verwarmingselement > 6kW)
< 0.5 mili Ampère
(bij meerfasig gevoede apparaten)< 1.0 mili Ampère
(bij enkelfasige apparaten)
Isolatieweerstand aardleiding (Rsl) tot 5 meter snoer
voor iedere 5 meter snoer grenswaarde
< 0.3 ohm+0.1 Ohm n.v.t.

Wij zijn graag bereid u over de keuring van elektrisch gereedschap op basis van de NEN 3140 nader te informeren.

Tarieven

NEN 3140 Keuringen 1 t/m 24 apparaten 25 t/m 49 apparaten 50 of meer apparaten
Elektrische verplaatsbare (hand)
gereedschappen / apparaten
€ 8,40 per apparaat € 8,00 per apparaat € 7,60 per apparaat
Haspels en verlengkabels 230v € 8,90 per apparaat € 8,50 per apparaat € 8,10 per apparaat
Haspels en verlengkabels 400v € 9,50 per apparaat € 9,10 per apparaat € 8,70 per apparaat
Lasapparatuur + andere 3 fasen
apparatuur
€ 9,50 per apparaat € 9,10 per apparaat € 8,70 per apparaat
Kleine reparaties per 15 min.
In overleg incl. herkeuring
€ 11,00 € 11,00 € 11,00
Vervangen van een aansluitsnoer
van het (hand)gereedschap/apparaat,
uitgaande van een snoer van
2×1,5mm2, met een lengte van
5 meter. Incl. herkeuring
€ 17,00 € 17,00 € 17,00

Keuren van het gereedschap is in de avonduren of op zaterdag ook mogelijk.

Certificaatkosten:
Uitgebreide rapportage per item op A4 formaat per vel € 0,50

Materiaalkosten:
Wij berekenen de gebruikte materialen, zoals snoeren en dergelijke aan u door. De prijzen die wij hiervoor rekenen zijn marktconform.

Voorrijkosten:
Op locatie eerste 10 Km vrij daarna 0,40 ct./Km
Bovengenoemde prijzen zijn stuksprijzen exclusief 21% BTW.

Prijzen alleen actueel indien:

 • De inspecties in goed overleg met de beheerder kunnen worden uitgevoerd;
 • De werkzaamheden zonder wachttijd kunnen worden uitgevoerd.

Veel gestelde vragen

Wat is NEN 3140?
Volgens NEN 3140 moeten elektrische arbeidsmiddelen met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. Als daarbij gebreken worden geconstateerd mogen deze middelen niet worden gebruikt. Het doel van regelmatige inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren.

Wat zijn Elektrische arbeidsmiddelen?
“Alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, gereedschappen, apparaten, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, die door de aard van hun gebruik of omgevingsomstandigheden een elektrisch veiligheidsrisico kunnen opleveren”.

Wat moet er voor NEN 3140 gekeurd worden?
Voorbeelden van elektrische arbeidsmiddelen die voor een periodieke inspectie in aanmerking komen zijn onder meer:

 • Elektrische handgereedschappen
 • Verplaatsbare elektrische werktuigen
 • Handlampen en andere verplaatsbare lampen
 • Verplaatsbare stroomverbruikende toestellen, zoals koelkasten, koffiezetapparaten, laboratoriumapparatuur, PC’s, printers, stofzuigers – Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Handgereedschappen voor het onder spanning werken
 • Verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen, zoals bouwkasten, met inbegrip van geïntegreerde aardlekschakelaars en beschermingstransformatoren
 • Medische elektrische toestellen

Hoe vaak moet ik mijn gereedschap laten keuren?
Dit hangt af van het soort gereedschap en de werkplek. Wij kunnen u aan de hand van een paar vragen een keuringsfrequentie aanreiken waarmee u volledig voldoet aan de NEN3140.

Doel van de inspectie?
Het doel van regelmatige inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren. Het is wenselijk van deze inspecties checklisten en/of meetprotocollen bij te houden. De middelen zelf kunnen na inspectie voorzien worden van een sticker waarop de datum van de inspectie en de volgende inspectie worden vermeld, tezamen met de paraaf van de inspecteur die de inspectie heeft uitgevoerd.

Moet ik zelf bijhouden wanneer alles gekeurd moet worden?
U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd laten keuren van uw elektrische gereedschap. NEN 3140 houdt echter voor u bij wanneer uw materiaal gekeurd dient te worden. Wij maken een maand voor het aflopen van de goedkeuringsdatum een afspraak met u om uw gereedschap te mogen komen inspecteren.

Wat doen wij allemaal?
Prins-van der Meer is een onafhankelijk bedrijf dat gespecialiseerd is in: inspectie, reparatie, registratie en certificering van alle merken elektrische gereedschap.

Waar testen wij mee?
Wij testen de machines met de Secutest 0701/0702S II van Gossen en Metrawatt. De Secutest 0701/0702S II is een testinstrument bedoeld voor het keuren van elektrische arbeidsmiddelen in het kader van de NEM 3140. In de Secutest 0701/0702S II zijn testprocedures ingebouwd, waardoor het mogelijk is om automatisch verschillende soorten elektrische toestellen zoals klasse I, klasse II toestellen en PC te testen. Bijzondere situaties zoals het onjuist aansluiten van het te testen toestel, het overschrijden van grenswaarden, of het aansluiten van toestellen met een nulspanningsspoel, worden door de Secutest 0701/0702S II herkend. Indien nodig wordt het testprogramma automatisch aan deze bijzondere situatie aangepast. Hierdoor is het mogelijk dat de keuring van de elektrische arbeidsmiddelen / toestellen wordt uigevoerd door een voldoende onderricht persoon. Deze apparatentester is ontwikkeld om snel efficiënt de verschillende testen uit te voeren. Onze testers worden jaarlijks gekalibreerd en onderhouden.

Wie doet de keuringen?
De keuringen worden gedaan door een Keurmeester Elektrische Arbeidsmiddelen. Dit is een Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Mijn vraag staat er niet bij?
Neem contact met ons op en wij zullen zo spoedig mogelijk uw vragen beantwoorden.

Back To Top